Лабораторія

Лабораторія медичного центру БМДЦ виконує широкий спектр загальноклінічних, гематологічних, імунохімічних, біохімічних, гемостазіологічних, цитологічних, молекулярно-діагностичних досліджень.

Структура лабораторії:

  • Відділ імунохімії
  • Відділ біохімії та гемостазіології
  • Загальноклінічний відділ
  • Відділ молекулярної діагностики

 

Використання в роботі обладнання та реагентів провідних світових виробників, висококваліфікований персонал, участь у національних і міжнародних програмах зовнішньої оцінки якості забезпечує проведення лабораторних досліджень на сучасному рівні.

Імунохімічні дослідження проводяться на сучасних автоаналізаторах Cobas e411 (Roche Diagnostics), IMMULITE 1000 (DPC-Siemens), напівавтоматичному аналізаторі BioTek, експрес-аналізаторі Cobas h232 (Roche Diagnostics).

Широке застосування закритих систем гарантує використання тільки фірмових реактивів і дає можливість застосовувати референтні межі, валідовані у світовій практиці для цих аналітичних систем.

Біохімічні дослідження проводять на автоаналізаторі Vitalab Flexor E, гемостазіологічні — на аналізаторі Fibrintimer II, дослідження білкових фракцій проводять за допомогою комплексу для електрофорезу АСТРА. Застосування комплексів для імуноблоту Rida-X-Screen і EUROBLOTScan дає змогу визначати специфічні IgE до різних антигенів, а також маркери аутоімунних захворювань та інфекцій.

Гематологічне дослідження крові проводять на автоаналізаторі ABX Pentra 60C+, що дає змогу отримати лейкоформулу з поділом на 5 субпопуляцій.

Вперше в Україні дослідження сечі проводяться на автоматичній системі мікроскопії сечі Iris IQ200 SELECT

Молекулярно-діагностичні дослідження проводяться з використанням реактивів провідних російських фірм «АмпліСенс» (ІнтерЛабСервіс) і «ДНК-технологія» за допомогою реал-тайм ПЛР аналізаторів RotorGene 6000, ДТ-96, ДТ-322, а також ампліфікаторів ТЕРЦИК з гібридизаційно-флюоресцентною детекцією на приладі «Джин». Лабораторія ПЛР проводить якісні та кількісні дослідження (реал-тайм ПЛР)

Свидетельство о аттестации лаборатории

Міжнародний контроль якості Prevecal